Technologie
Exac s.r.o.
 

EPS

POPIS TECHNOLOGIE

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany (PO). Pokud není zajištěna stálá obsluha, je jednotka PO přivolána pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP)

REFERENCE

• AirFlats Avenium a.s. (polyfunkční dům, garáže a komerční prostory)

OSVĚDČENÍ, CERTIFIKÁTY

  Certifikát o proškolení EPS
 Certifikát o proškolení na použití protipožárních ucpávek

GALERIE

Obr.1 Technologické komponenty

APOLLO F2 OPPO Požární hlásič