Bezdrátové sítě (WiFi)

Popis technologie:

 

Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích či mobilních telefonech. Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMAX, která se zaměřuje na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti.


Wi-Fi zajišťuje komunikaci na linkové vrstvě, zbytek je záležitost vyšších protokolů (na rozdíl od Bluetooth, který sám o sobě zajišťuje nejrůznější služby). Typicky se proto přenášejí zapouzdřené ethernetové rámce. Pro komunikaci na sdíleném médiu (zde vzduch) je používán protokol CSMA/CA (Ethernet používá CSMA/CD).


Struktura bezdrátové sítě
Bezdrátová síť může být vybudována různými způsoby v závislosti na požadované funkci. Ve všech případech hraje klíčovou roli identifikátor SSID (Service Set Identifier), což je řetězec až 32 ASCII znaků, kterými se jednotlivé sítě rozlišují. SSID identifikátor je v pravidelných intervalech vysílán jako broadcast, takže všichni potenciální klienti si mohou snadno zobrazit dostupné bezdrátové sítě, ke kterým je možné se připojit (tzv. asociovat se s přístupovým bodem).


Nejjednodušším způsobem, jak bezdrátovou síť skrýt, je zamezit vysílání SSID. Připojující se klient pak musí SSID předem znát, jinak se nedokáže k druhé straně připojit. Protože je však SSID při připojování klienta přenášeno v čitelné podobě, lze ho snadno zachytit a skrytou síť odhalit.

 

Reference:
  • CEVA Logistics spol. s.r.o
    (skladový areál Dobrovíz)
  • AirFlats Avenium a.s.
    (polyfunkční dům, garáže a komerční prostory)
  • Povodí Moravy, s.p.
    (vodní dílo Vranov nad Dyjí)
  • rodinné domy a bytové jednotky
Galerie:

 

Obr.1 Technologické komponenty

WNC: AirCA8-PRO 3xLAN AP/Br/Kl/WISP (2,4/5 GHz)   WaveRF: AirMAX 5 GHz Duplex MIMO, 28 dBi, 2x N/f   EapStation, 18 dBi anténa + WispStation AP/Klient (5GHz)


 
Exac, s.r.o.
Zbraslavská 27
159 00 Praha 5
IČO: 45538140
DIČ: CZ45538140
+420 251 115 500 +420 251 115 514